รู้ทันเบาหวาน ป้องกันและรักษาก่อนด้วย “น้ำมันงาดำ”

ปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับว่า การบริโภคอาหารของเรานัั้นแตกต่างมากกับในสมัยก่อนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริโภคอาหารที่มีปริมาณน้ำตาลที่สูง, แป้งขัดขาวท่ี่ไม่มีกากใย เช่นพวกขนมปังสีขาวทั้งหลายที่ทำเป็นแซนวิชขายเพื่อสะดวกรวดเร็วในการพกพาและบริโภคในชั่วโมงเร่งด่วน, และรวมถึงการที่ต้องกินเนื้อสัตว์ที่มีสารช่วยเร่งโต เร่งสี และยาปฏิชีวนะที่แฝงอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรวมไปถึงนิสัยการบริโภคที่กินมากเกินกว่าที่ควรเป็นกว่าเท่าตัวด้วย

ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตในการบริโภคที่เปลี่ยนไป จึงทำให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่จำเป็นไม่พอเพียงหรืออยู่ในระดับต่ำ จึงทำให้ร่างก่ายเรามีสภาวะน้ำตาลเกิน ซึ่งทำให้มีการแปลงสารอาหารเป็นพลังงานต่ำและจะมีอัตราการถดถอยของร่างกายเร็ว

การรับประทานอาหารนั้น เป็นสิ่งพื้นฐานที่ร่างกายเราต้องการเพื่อความอยู่รอดในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง แต่หากว่า เรามีการรับประทานอาหารที่มากเกินจำเป็น และบริโภคในรูปแบบที่ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอ อีกทั้งยังต้องบริโภคสารเคมีปนเปื้อนในอาหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เอง พวกเราอาจต้องรับโทษจากการบริโภคมากกว่าที่จะได้รับประโยชน์ต่างๆ จากสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“โรคเบาหวาน” เป็นหนึ่งในโรคสุดนิยมที่เราได้พบเห็นกันบ่อยในโลกปัจจุบัน สามารถพบเห็นได้ในทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงวัย โรคนี้มี 2 ประเภท คือประเภทที่เป็นมาแต่กำเนิด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากพันธุกรรม และอีกประเภทหนึ่งก็คือที่เป็นตอนโตแล้ว ซึ่งประเภทหลังนี้ เกิดจากการที่ใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมซึ่ีงก่อให้เกิดการขาดความสมดุลทางด้านโภชนาการต่อร่างกาย

โรคเบาหวานที่เกิดขึ้นในวัยเด็กและวัยรุ่นนั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเกิดจากกรรมพันธ์ุเป็นส่วนใหญ่ โดยมักเกิดจากการทำงานของตับอ่อนที่ผิดปกติซึ่งเป็นตัวควบคุมและเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือด เบาหวานชนิดนี้จะรักษาได้ค่อนข้างยาก แต่ทว่ามันสามารถถูกควบคุมให้อยู่ในอัตราที่คงที่ได้ หากเรารู้วิธีการดูแลที่ถูกต้อง

ส่วนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ควรจะเป็นไปในทางที่เหมาะสมในระยะต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ระบบการทำงานของร่างกายรวนเรนั้น แท้จริงแล้ว ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดนี้เรียกได้ว่าเป็นแบบชนิดป้องกันได้ และที่ดีไปกว่านั้นคือ โรคเบาหวานชนิดนี้สามารถรักษาให้หายได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันและดูแลการบริโภคอาหารให้เหมาะสม และอีกอย่างที่จะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลของร่างกายในการรักษาโรคเบาหวานประเภทนี้ ก็คือการบริโภคอาหารเสริม เพื่อเข้าไปช่วยเสริมสร้างการทำงานของตับอ่อนในการควบคุมปริมาณการย่อยอาหารและเปลี่ยนแปลงน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ

มีปัจจัย 3 อย่างที่มีผลเกี่ยวเนื่องกันที่ทำให้เราทุกคนนั้น สามารถเป็นโรคเบาหวานได้คือ ระบบการทำงานในการย่อยอาหารและดูดซึมน้ำตาล, ความสมดุลของระบบฮอร์โมน เช่น DHEA เทสโทสเตอโรน และประสิทธิภาพในการทำงานของตับและไตของเรา

ผู้ที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการมีความผิดปกติของทั้งปัจจัย3อย่างที่กล่าวไว้ แต่อาจจะเริ่มจากมีความผิดปกติในปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งขึ้นก่อนจนทำให้ปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดโรคนี้ตามมา ในปัจจุบันนี้ โรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่ได้พบเจอแต่ในผู้สูงวัยอย่างในอดีต แต่ทว่าทุกคนในทุกๆวัย ก็สามารถที่จะเป็นโรคเบาหวานได้ หากไม่รู้วิธีในการดูแลตัวเองในการบริโภคประจำวันและป้องกันรักษาระบบในร่างกายให้ทำงานอย่างถูกต้อง

มีการวิจัยในประเทศแถบยุโรป โดยการให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานใช้น้ำมันงาดำในการประกอบอาหารในชีวิตประจำวันแทนการใช้น้ำมันอื่นๆที่เคยใช้ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ และผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ สามารถควบคุมสภาวะน้ำตาลในเลือดให้เป็นไปอย่างปกติได้ และยังส่งผลที่ดีต่อสภาวะความดันโลหิตสูงที่ลดลงได้ต่อเนื่อง ซึ่งสภาวะความดันโลหิตสูงนั้นมักจะเกิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานด้วย

น้ำมันงาดำ มีปริมาณโอเมก้า 3-6-9 ที่สมดุลและพร้อมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ โอเมก้า 3-6-9 นี้มีส่วนช่วยในการลดการอักเสบของอวัยวะภายในร่างกาย และยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อและปรับสมดุลระบบฮอร์โมนให้เป็นไปอย่างปกติ เพราะคอเลสเตอรอลชนิดดีที่มีอยู่ในน้ำมันงาดำนี้จะเป็นแหล่งวัตถุดิบอย่างดีที่ร่างกายเราสามารถนำมาสร้างความสมดุลของฮอร์โมน

มีนักวิจัยค้นพบว่า การใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นเพื่อประกอบการปรุงอาหาร หรือรับประทานพร้อมกับอาหารนั้นจะทำให้ระบบการย่อยและดูดซึมน้ำตาลช้าลง และทำให้ระบบการหลั่งสารอินซูลินเข้าสู่กระแสเลือดเป็นไปอย่างปกติโดยไม่มีผลกระทบใดต่อสมดุลของระบบโดยรวม ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าแมกนีเซียมและสารเซซามินในน้ำมันงาดำนั้น จะเข้าไปช่วยควบคุมระบบย่อยและการหลั่งของฮอร์โมน โดยเฉพาะอินซูลิน

เมล็ดงาดำนั้นถือเป็นยาที่มีสรรพคุณในการบำรุงปอดและไต และทางแพทย์จีนเชื่อว่า หากปอดและไตของคนเรามีปัญหา ก็จะทำให้เกิดโรคเบาหวานหรือมีน้ำตาลในเลือดที่ไม่คงตัวได้ แต่ถ้าเรารู้จักดูแลบำรุงรักษาปอด, ตับและไตของเราเป็นประจำ ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้อย่างดี

ในน้ำมันงาดำที่สกัดเย็นนั้นจะมีสารโครเมียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และแคลเซียมอยู่สูง ซึ่งสารเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการทำงานของตับอ่อนและควบคุมน้ำตาลได้อย่างดี นอกจากนี้ สารเซซามอลที่พบอยู่ในงาดำเท่านั้น จะยังช่วยปกป้องอวัยวะภายในจากสารพิษและอนุมูลอิสระได้อีกด้วย

หากเรารู้ตัวแล้วว่าเป็นโรคเบาหวาน สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องรู้จักดูแลตัวเองให้ดี เพื่อไม่ให้ก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีก เพราะหากทิ้งไว้จะทำให้อินซูลินในเลือดสูงเรื้อรัง ทำให้เราอาจอยู่ในสภาวะโรคด้านการเผาผลาญ (Metabolic Syndrome) และหลอดเลือดแข็งตัว ก่อให้เกิดอันตรายต่อหัวใจและเส้นเลือดได้อีก

    ตะกร้าสินค้า